Fotbollsövningar för barn 7 år

Välkommen till vår guide om fotbollsövningar för barn i åldern 7 år. Att introducera barn till fotbollsträning vid denna ålder är inte bara roligt utan också avgörande för deras fysiska och mentala utveckling. Genom lekfulla och engagerande övningar kan barnet utveckla grundläggande fotbollsfärdigheter samtidigt som de främjar teamwork och hälsa.

Grundläggande fotbollsfärdigheter

För barn i åldern 7 år är det viktigt att fokusera på grundläggande färdigheter som sparka, passa och dribbla. Här är några övningar som kan hjälpa till med detta:

 • Dribbling genom koner: Ställ upp koner i en rad och låt barnet dribbla bollen genom dem. Detta hjälper till att förbättra deras bollkontroll.
 • Passningsövning: Använd markeringar för att skapa en rektangel och låt barnen passa bollen fram och tillbaka. Detta förbättrar deras passningsfärdigheter och samarbete.
 • Skottövning: Placera en liten målbur och låt barnen öva på att skjuta bollen i mål. Detta stärker deras skottfärdigheter och precision.

Fokus på Samarbete

Att lära barnen vikten av teamwork är lika viktigt som att utveckla deras individuella färdigheter. Här är några övningar för att främja samarbete:

 • Passningsrondell: Sätt upp en cirkel av spelare och låt dem passa bollen i en cirkel. Detta övar på deras snabbhet och samarbetsförmåga.
 • Lagmatch: Organisera små lagmatcher där barnen kan tillämpa sina individuella färdigheter i en realistisk spelssituation.
 • Fem-mot-fem: Spela små lagmatcher med endast fem spelare på varje sida för att maximera deltagandet och öva på samarbete.

Roligt och Utmanande

För att hålla barnen engagerade och glada är det viktigt att inkludera roliga och utmanande övningar i träningen:

 • Hinderbana: Skapa en hinderbana där barnen måste dribbla bollen genom olika hinder. Detta gör träningen rolig samtidigt som de förbättrar sina färdigheter.
 • Straffsparksturnering: Anordna en straffsparksturnering för att skapa spänning och utmana barnens skottfärdigheter.
 • Fångstleken: Kombinera fotboll med en lek genom att spela fångst, där barnen måste fånga varandra samtidigt som de har bollen.

Avslutning

Att introducera 7-åringar till fotbollsövningar är en fantastisk möjlighet att främja deras hälsa och samarbetsförmåga. Genom att inkludera lekfulla och utmanande övningar kan du hjälpa dem att utveckla grundläggande färdigheter samtidigt som de har roligt. Kom ihåg att anpassa övningarna efter barnens nivå och skapa en positiv och stödjande miljö för deras fotbollsresa.

Utveckling av Motoriska Färdigheter

Utöver fotbollsspecifika färdigheter är det också värt att integrera övningar som främjar barnens motoriska utveckling. Här är några aktiviteter som kan gynna deras motoriska färdigheter:

Aktivitet Beskrivning
Hoppa över hinder: Skapa en serie av låga hinder och låt barnen hoppa över dem för att förbättra deras koordination och balans.
Slalomlöpning: Ställ upp koner i en zick-zack formation och låt barnen springa igenom dem för att öva på smidighet och snabbhet.

Vanliga frågor om Barnens Fotbollsträning

Här är några vanliga frågor för att hjälpa föräldrar och tränare att navigera genom barnens fotbollsträning:

 1. Hur kan jag göra träningen mer lockande för mitt barn?
  Variera övningarna regelbundet och inkludera belöningar för att hålla motivationen hög.
 2. Är det viktigt att följa en strukturerad träningsplan för 7-åringar?
  En flexibel plan är fördelaktig, men struktur hjälper barnen att förstå förväntningarna och skapar trygghet.
 3. Hur kan jag främja kamratskap inom laget?
  Utöver träningen kan du ordna gemensamma aktiviteter och skapa en positiv atmosfär där alla känner sig inkluderade.

Användning av Teknologi i Träningen

Modern teknologi kan vara en resurs för att förbättra fotbollsträningen för barn. Här är några sätt att integrera teknik på ett meningsfullt sätt:

 • Videoanalys: Filma barnens övningar för att analysera och ge konstruktiv feedback för individuell förbättring.
 • Fotbollsappar: Använd pedagogiska appar som fokuserar på fotbollsfärdigheter för att göra lärandet mer interaktivt och roligt.

Skapa En Positiv Miljö

För att säkerställa att träningen förblir positiv och givande är det viktigt att skapa en stöttande miljö. Här är några riktlinjer för att upprätthålla en positiv atmosfär:

 1. Positiv Förstärkning: Belöna inte bara prestation utan också ansträngning för att uppmuntra barnens engagemang.
 2. Kommunikation med Föräldrar: Håll föräldrarna informerade om träningens mål och uppmuntra deras deltagande för att skapa en gemensam förståelse.
Foto av författare

Zming

Lämna en kommentar