Fotbollsövningar för barn 8-9 år

Välkommen till vår guide om fotbollsövningar för barn i åldern 8-9 år. Att introducera barn till fotboll i denna ålder är inte bara roligt utan också avgörande för deras fysiska och mentala utveckling. I denna artikel kommer vi att utforska olika övningar och aktiviteter som är speciellt utformade för att engagera och utveckla dessa unga fotbollsspelare.

Uppvärmning

Innan vi dyker in i specifika övningar är det viktigt att betona vikten av uppvärmning. En bra uppvärmning hjälper till att förbereda musklerna och minska risken för skador. En enkel cirkeluppvärmning med löpning, hopp och stretchövningar är idealisk för att få barnen redo för träningen.

Dribbling och bollkontroll

En grundläggande färdighet som barn i denna ålder behöver utveckla är dribbling och bollkontroll. En övning som ”Dribbla runt koner” kan vara mycket effektiv. Placera koner i olika mönster och uppmana barnen att dribbla bollen runt dem med både höger och vänster fot.

Passningsövningar

Passning är en grundläggande färdighet inom fotboll. Skapa en övning där barnen parvis passar bollen till varandra. Detta hjälper dem att förbättra precisionen i sina passningar och stärker samarbetet.

Målvaktsträning

Att introducera barn till målvaktsträning är viktigt för att utveckla olika färdigheter som hand-öga-koordination och snabb reaktion. Låt varje barn få chansen att vara målvakt och testa deras förmågor genom övningar som ”Rädda bollen från nära håll”.

Minimatcher

För att göra träningen rolig och konkurrenskraftig, organisera små minimatcher. Dela in barnen i lag och låt dem tillämpa de färdigheter de har lärt sig. Detta främjar inte bara deras tekniska färdigheter utan också deras förståelse för spelet.

Balans och koordination

En viktig aspekt av fotboll är balans och koordination. Inkludera övningar som ”Balansera på ett ben” för att hjälpa barnen att förbättra sin kroppskontroll och stabilitet, vilket kommer att vara till nytta på fotbollsplanen.

Avslutning och nedkylning

Efter en intensiv träning är det viktigt att avsluta med en lämplig nedkylning. En kort joggrunda och några stretchövningar hjälper barnen att återhämta sig och förhindra skador.

Slutsats

Att lära barn fotbollsövningar vid 8-9 års ålder är en investering i deras fysiska hälsa och sociala färdigheter. Genom att inkludera olika övningar som fokuserar på teknik, samarbete och kondition kan du hjälpa dem att bygga en solid grund för sina framtida fotbollsupplevelser. Kom ihåg att göra träningen rolig och positiv för att främja deras kärlek till spelet.

8. Mångsidig träning med Konditionsövningar

För att ytterligare förbättra barnens övergripande fysiska kondition och uthållighet är det värt att inkludera konditionsövningar. Anordna en stationsträning där barnen genomför olika övningar som hoppa-över rep, snabba fötter och korta sprintar. Detta kommer att stärka deras hjärta och lungor, vilket är avgörande för en hållbar prestation på fotbollsplanen.

9. Teknisk Utveckling med Drills för Första Touch

En välkontrollerad första touch är av yttersta vikt i fotboll. Inför övningar som fokuserar på att förbättra barnens första bollberöring. Använd koner eller markeringar för att skapa en bana där barnen måste kontrollera bollen med sin första touch innan de fortsätter. Detta bidrar till att utveckla deras tekniska färdigheter och spelförståelse.

Vanliga frågor

Här är några vanliga frågor som föräldrar och tränare kan stöta på när de introducerar fotbollsövningar för barn 8-9 år:

Fråga Svar
Hur ofta bör barnen träna? Barn i denna ålder bör träna 2-3 gånger i veckan för att upprätthålla en balans mellan fysisk aktivitet och vila.
Är det nödvändigt med specialutrustning för träningen? Nej, grundläggande fotbollsutrustning som boll, koner och mål är tillräckligt för effektiva träningar.
Hur långa bör träningssessionerna vara? Optimala träningssessioner för barn i denna ålder är vanligtvis runt 60 minuter, inklusive uppvärmning och nedkylning.
Foto av författare

Zming

Lämna en kommentar