Hur upptäckte vi celiaki hos barn?

Att upptäcka celiaki hos barn är en viktig del av deras hälsa och välmående. Celiaki är en autoimmun sjukdom som påverkar tunntarmen när gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg, konsumeras. Föräldrar och vårdgivare spelar en avgörande roll i att upptäcka tecken och symtom på celiaki hos barn tidigt för att möjliggöra tidig intervention och behandling.

Symtom att vara uppmärksam på

Att vara medveten om symtomen på celiaki kan hjälpa till att upptäcka sjukdomen tidigt. Hos barn kan symtomen variera och inkludera:

 • Buksmärtor och obehag
 • Kronisk diarré eller förstoppning
 • Brist på tillväxt eller långsam tillväxt
 • Irritabilitet eller humörförändringar
 • Brist på aptit
 • Viktminskning eller svårigheter att gå upp i vikt
 • Trötthet eller svaghet
 • Blod i avföringen
 • Brist på järn i blodet (anemi)

Diagnostiska tester

När misstankar om celiaki finns, kommer läkare att utföra olika diagnostiska tester för att bekräfta diagnosen. Dessa tester kan inkludera:

 • Blodprov: Ett blodprov kan tas för att mäta nivåerna av specifika antikroppar som är förhöjda vid celiaki.
 • Tarmbiopsi: En tarmbiopsi är den gyllene standarden för att diagnostisera celiaki. Under en tarmbiopsi tas små vävnadsprover från tunntarmen och analyseras för att leta efter skador orsakade av glutenintolerans.

Genetisk testning

Genetisk testning kan också vara användbar vid diagnos av celiaki. De flesta människor med celiaki bär en eller båda av de genetiska markörerna för sjukdomen, HLA-DQ2 och HLA-DQ8. Att ha dessa gener ökar risken för att utveckla celiaki, men det är inte en garanti för att sjukdomen kommer att utvecklas.

Viktigheten av en glutenfri diet

Behandlingen för celiaki är en strikt glutenfri diet. Det innebär att barn med celiaki måste undvika alla livsmedel och produkter som innehåller gluten. Det är viktigt för föräldrar och vårdgivare att vara medvetna om detta och ge stöd till barnet för att följa en korrekt diet för att hantera symtomen och förhindra framtida komplikationer.

Sammanfattning

Att upptäcka celiaki hos barn är avgörande för deras hälsa och välmående. Genom att vara medveten om symtomen och genom att genomgå de nödvändiga diagnostiska testerna kan sjukdomen upptäckas tidigt, vilket möjliggör tidig behandling och hantering. Att följa en strikt glutenfri diet är nyckeln till att hantera celiaki och förhindra komplikationer hos barn med denna sjukdom.

Vanliga frågor

Här är några vanliga frågor och svar om celiaki hos barn:

Fråga Svar
Vad orsakar celiaki hos barn? Celiaki orsakas av en autoimmun reaktion mot gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg.
Finns det några genetiska riskfaktorer för celiaki? Ja, de flesta människor med celiaki har generna HLA-DQ2 och/eller HLA-DQ8, vilket ökar risken för att utveckla sjukdomen.
Hur behandlas celiaki hos barn? Behandlingen för celiaki innebär en strikt glutenfri diet, där barnet måste undvika livsmedel som innehåller gluten.
Kan celiaki hos barn botas? Det finns ingen botemedel mot celiaki, men symtomen kan hanteras effektivt med en glutenfri diet.

Varför är tidig upptäckt och diagnos viktigt?

Tidig upptäckt och diagnos av celiaki är viktigt för att minska risken för komplikationer och för att möjliggöra tidig behandling för att förhindra skador på tarmen och andra organ.

Vad händer om celiaki hos barn inte behandlas?

Om celiaki hos barn inte behandlas kan det leda till näringsbrister, tillväxthämning, benskörhet och ökad risk för andra autoimmuna sjukdomar och komplikationer.

Foto av författare

Zming

Lämna en kommentar