Vad är hög feber hos barn

Hög feber hos barn kan vara skrämmande för föräldrar, men det är viktigt att förstå vad som klassificeras som hög feber och hur man ska hantera det. Feber är kroppens naturliga försvarsmekanism mot infektioner och sjukdomar, men hög feber kan också vara ett tecken på en allvarligare underliggande sjukdom. I denna artikel kommer vi att utforska vad som klassificeras som hög feber hos barn och hur man ska hantera det.

Vad definieras som hög feber hos barn?

Hög feber hos barn definieras vanligtvis som en kroppstemperatur över 38,5 grader Celsius (101,3 grader Fahrenheit). Det är viktigt att komma ihåg att barns kroppstemperatur kan variera och att en liten ökning inte alltid är orsak till oro. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som barnets ålder, allmäntillstånd och eventuella andra symtom.

Orsaker till hög feber hos barn

Hög feber hos barn kan orsakas av olika faktorer, inklusive virusinfektioner, bakteriella infektioner, inflammation eller andra sjukdomar. Vanliga orsaker till hög feber inkluderar förkylning, influensa, öroninfektioner, streptokockinfektioner, lunginflammation och urinvägsinfektioner.

Det är viktigt att notera att hög feber inte alltid är ett tecken på en allvarlig sjukdom, men det är viktigt att övervaka barnet noggrant och kontakta en läkare om febern kvarstår eller om barnet uppvisar andra allvarliga symtom.

Symtom på hög feber hos barn

Förutom hög kroppstemperatur kan barn med hög feber uppvisa andra symtom, inklusive:

 • Feberfrossa
 • Förändrat beteende, såsom irritabilitet eller slöhet
 • Ökad hjärtfrekvens och andningshastighet
 • Ont i halsen
 • Huvudvärk
 • Illamående eller kräkningar
 • Diarré

Hur man behandlar hög feber hos barn

Behandlingen av hög feber hos barn beror på orsaken till febern och barnets allmäntillstånd. Här är några generella riktlinjer för att hantera hög feber hos barn:

 1. Ge barnet tillräckligt med vätska för att förhindra uttorkning.
 2. Håll barnet bekvämt genom att hålla rummet svalt och bekvämt klädd.
 3. Använd febernedsättande läkemedel enligt läkares rekommendationer.
 4. Se till att barnet får tillräckligt med vila för att främja återhämtning.
 5. Kontakta en läkare om febern kvarstår i flera dagar eller om barnet uppvisar andra allvarliga symtom.

Det är viktigt att undvika att ge aspirin till barn med feber, särskilt vid misstanke om influensa, då det kan öka risken för Reye’s syndrom, en sällsynt men potentiellt allvarlig sjukdom.

Sammanfattning

Hög feber hos barn kan vara skrämmande för föräldrar, men det är viktigt att komma ihåg att feber i sig är kroppens naturliga sätt att bekämpa infektioner. Det är viktigt att övervaka barnet noggrant och kontakta en läkare om febern kvarstår eller om barnet uppvisar andra allvarliga symtom. Genom att ta rätt åtgärder och hantera febern på rätt sätt kan föräldrar hjälpa sina barn att känna sig bättre och främja en snabbare återhämtning.

Vanliga frågor om hög feber hos barn

Här är några vanliga frågor och svar relaterade till hög feber hos barn:

Fråga Svar
1. Vad ska jag göra om mitt barn har hög feber? Om ditt barn har hög feber är det viktigt att först och främst hålla barnet bekvämt och ge tillräckligt med vätska. Kontakta sedan en läkare för råd om vidare åtgärder.
2. Vilka är de vanligaste orsakerna till hög feber hos barn? Vanliga orsaker till hög feber hos barn inkluderar virusinfektioner såsom förkylning och influensa, samt bakteriella infektioner som öroninfektioner och streptokockinfektioner.
3. När ska jag söka medicinsk hjälp för mitt barns feber? Du bör söka medicinsk hjälp om ditt barns feber är hög och varar i flera dagar, eller om barnet uppvisar andra allvarliga symtom som inte förbättras.

Är hög feber farligt för mitt barn?

Hög feber i sig är inte alltid farligt, men det är viktigt att övervaka barnet noggrant och vid behov söka medicinsk hjälp för att fastställa den underliggande orsaken.

Foto av författare

Zming

Lämna en kommentar