Hur många förkylningar per år barn

Att förstå hur många förkylningar ett barn kan förväntas få under ett år är en vanlig oro för föräldrar. Förkylningar är en av de vanligaste sjukdomarna som påverkar barn, och det är viktigt att ha kunskap om dess frekvens och hur man kan hantera dem.

Varför får barn förkylningar?

Förkylningar är vanliga virusinfektioner som påverkar övre luftvägarna. De orsakas oftast av olika typer av virus, inklusive rhinovirus, coronavirus och adenovirus. Eftersom barns immunsystem är under utveckling är de mer mottagliga för dessa virus och kan därför drabbas av förkylningar oftare än vuxna.

Symptom på förkylningar hos barn

Symptomen på förkylningar hos barn kan variera, men de vanligaste inkluderar:

 • Nässelfeber
 • Nässelfeber
 • Hosta
 • Nässelfeber
 • Trötthet
 • Irritabilitet

Hur många förkylningar kan ett barn få per år?

Det är svårt att exakt fastställa antalet förkylningar ett barn kan få per år eftersom det varierar från fall till fall och beror på olika faktorer, inklusive barnets ålder, exponering för smittämnen och immunsystemets styrka. Generellt sett kan barn drabbas av flera förkylningar under ett år, särskilt om de går till förskolan eller skolan där de är mer benägna att komma i kontakt med andra barn och smittsamma virus.

Ålderspåverkan

Yngre barn, särskilt spädbarn och förskolebarn, har ofta fler förkylningar än äldre barn och tonåringar. Detta beror delvis på att deras immunsystem ännu inte är fullt utvecklat och på att de inte har byggt upp immunitet mot olika virus.

Exponering för smittämnen

Barn som går till förskolan eller skolan är mer benägna att komma i kontakt med olika smittämnen eftersom de interagerar med andra barn och delar leksaker och ytor. Denna ökade exponering kan öka risken för förkylningar.

Immunsystemets styrka

Barn med ett svagare immunsystem, till exempel de som lider av kroniska sjukdomar eller tillstånd, kan vara mer mottagliga för förkylningar och kan få dem oftare än friska barn.

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för förkylningar hos barn är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder, inklusive:

 • Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten.
 • Undvik nära kontakt med personer som är sjuka.
 • Förse barnet med en balanserad kost för att stödja immunsystemet.
 • Få tillräckligt med sömn för att upprätthålla en hälsosam immunfunktion.
 • Använda näsduk eller armveck när man hostar eller nyser för att minska spridningen av virus.

När ska man söka läkarvård?

Även om förkylningar vanligtvis är ofarliga och går över av sig själva, bör föräldrar vara medvetna om när det är lämpligt att söka läkarvård för sitt barn. Tecken och symtom som indikerar att ett besök hos läkaren kan vara nödvändigt inkluderar:

 • Hög feber som inte förbättras med vanliga febernedsättande medel.
 • Svårighet att andas eller andningssvårigheter.
 • Förvärrade symptom eller symtom som varar längre än förväntat.
 • Öronvärk eller andra ovanliga symptom.

Att ha kunskap om hur man hanterar förkylningar hos barn och att veta när man ska söka medicinsk hjälp kan hjälpa föräldrar att känna sig mer självsäkra och kapabla att ta hand om sina barn under förkylningssäsongen.

Vanliga frågor

Här är några vanliga frågor föräldrar kan ha om förkylningar hos barn:

Fråga Svar
Är förkylningar smittsamma? Ja, förkylningar är mycket smittsamma och sprids vanligtvis genom luften när en sjuk person hostar, nyser eller pratar.
Kan mitt barn få förkylningar året runt? Ja, även om förkylningar är vanligare under kallare månader, kan barn få dem året runt på grund av den höga smittsamheten.
Hur länge varar en förkylning vanligtvis hos barn? En typisk förkylning hos barn varar vanligtvis 7-10 dagar, men vissa symptom som hosta kan kvarstå längre.

Varför är det viktigt att vaccinera mot förkylningar?

Vaccination mot förkylningar kan hjälpa till att minska risken för att barnet ska få allvarliga förkylningar och minska spridningen av viruset till andra. Även om det inte finns ett enkelt vaccin mot förkylningar, kan influensavaccinet minska risken för influensarelaterade komplikationer hos barn och vuxna.

Foto av författare

Zming

Lämna en kommentar