När får barn kolik

Kolik är ett tillstånd som kan påverka spädbarn, vilket kan vara mycket påfrestande för både föräldrar och barn. Att förstå när barn får kolik och hur man kan hantera det är avgörande för att ge bästa möjliga vård och stöd.

Vad är kolik?

Kolik är en term som används för att beskriva oregelbunden, ihållande gråt hos ett spädbarn som annars verkar vara friskt och växer normalt. Det är vanligt att kolik uppstår runt två till tre veckors ålder och kan pågå upp till tre månader eller längre.

Orsaker till kolik

Orsakerna till kolik är inte helt klara, men det finns några faktorer som tros spela en roll:

 • Magen och matsmältningssystemet: Vissa forskare tror att kolik kan bero på problem med barnets mag-tarmkanal, som gasbildning eller svårigheter med att smälta viss typ av mat.
 • Immaturation av nervsystemet: Eftersom spädbarns nervsystem fortfarande utvecklas kan det vara känsligt för yttre stimuli, vilket kan leda till överstimulering och otröstligt gråt.
 • Ökad känslighet: Vissa barn kan vara mer känsliga för stimuli som ljud, ljus eller beröring, vilket kan orsaka obehag och gråt.

Symptom på kolik

Symptomen på kolik kan variera från barn till barn, men vanliga tecken inkluderar:

 • Ihållande gråt som inte lindras trots alla försök att trösta barnet.
 • Gråt som förekommer vid samma tid varje dag, vanligtvis på kvällen.
 • Barnet kan dra upp sina knän mot magen, spänna sig eller verka oroligt.

Behandling av kolik

Det finns ingen specifik behandling för kolik, men det finns några strategier som kan hjälpa till att lindra symtomen:

 • Prova att ändra barnets position eller ge dem en varm bad.
 • Lugnande rörelser som gungande eller vagga barnet kan ibland hjälpa.
 • Lugnande ljud som vitt brus eller lugnande musik kan ha en avslappnande effekt.
 • Amning eller flaskmatning kan hjälpa till att lugna barnet och lindra obehag.

När ska man söka medicinsk hjälp?

Om du är osäker på om ditt barn har kolik eller om du misstänker att det kan finnas andra underliggande orsaker till gråten, är det viktigt att kontakta en läkare eller barnläkare för bedömning och rådgivning.

Slutsats

Kolik är en utmanande tid för både föräldrar och barn, men med förståelse, tålamod och stöd kan det hanteras på ett effektivt sätt. Genom att vara medveten om när barn vanligtvis får kolik och vilka strategier som kan hjälpa till att lindra symtomen, kan föräldrar känna sig bättre rustade att ta hand om sina barn under denna period.

Riskfaktorer för kolik

Det finns vissa faktorer som kan öka risken för att ett barn utvecklar kolik:

Riskfaktor Beskrivning
Första barnet Föräldrar till förstfödda barn kan vara mer benägna att uppleva oro och osäkerhet, vilket kan påverka barnets beteende.
Stress hos föräldrarna Föräldrar som upplever hög stressnivå kan överföra denna stress till barnet, vilket kan öka risken för kolik.
Rökning under graviditeten Rökning under graviditeten har kopplats till en ökad risk för kolik hos spädbarn.

Vanliga frågor om kolik

Här är några vanliga frågor och svar relaterade till kolik:

 • När börjar kolik vanligtvis?
  Kolik tenderar att börja runt två till tre veckors ålder hos spädbarn och kan pågå upp till tre månader eller längre.
 • Finns det några långsiktiga konsekvenser av kolik?
  Generellt sett brukar inte kolik leda till långsiktiga hälsoproblem hos barnet.
 • Hur kan jag skilja kolikgråt från andra orsaker till gråt?
  Det kan vara svårt att skilja kolikgråt från andra orsaker till gråt, men om gråten är ihållande och inte lindras trots tröståtgärder kan det vara ett tecken på kolik.
Foto av författare

Zming

Lämna en kommentar